Ağ Kayıtları Menüsü Parametreleri

Ağ kayıtları menüsü, ağa bağlı tüm cihazların ziyaret ettiği internet sitelerini anlık olarak okunabilir bir liste halinde sunmaktadır. Liste üzerinde bulunan bilgiler arasında, giriş yapılan cihazın IP bilgisi, internet sitesinin domaini, giriş tarihi ve saati yer almaktadır. Bu menü üzerinden ilgili siteye doğrudan erişim yasağı uygulanabilmektedir. Bu menüde yer alan parametreler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Log kayıt numarasını gösterir
Cihaz
Kayıtın hangi cihaza ait olduğu bilgisini gösterir.
URL
Cihazın istek gönderdiği siteyi gösterir.
Tarih
Cihazın siteye hangi tarih ve saatte eriştiğini gösterir.
Tip
Log kaydının DNS/Proxy kaydı olduğunu gösterir.
Durum
Sistem tarafından durumunun doğru algılanmaması sonucunda ilgili site için durum kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.
( √ ) Genellikle cihaz tarafından doğrudan yapılan istekler içindir.
( ᴓ ) Genellikle cihaz tarafından doğrudan yapılmayan istekler içindir.
İşlemler
Logların silinmesi ve kolaylıkla site yasaklama sekmesine eklenmesi için kullanılacak butonları içerir.