Cihaz Yönetimi Menüsü/Parametreler

Cihaz yönetimi, ağ üzerindeki cihazların eklenmesi, silinmesi ve düzenlenmesini sağlayan önemli bir menüdür. Bu menü aynı zamanda ağa bağlanmak isteyen cihazlara izin verme imkanı sunar. Ağa bağlanmayan cihazların, ağ ve internet erişimine sahip olamayacağı önemle belirtilmelidir.

Ağa katılma izni verme süreci, cihaz yönetimi menüsü üzerinden gerçekleştirilir. Bu süreçte, ağa bağlanmak isteyen cihazların listesi gösterilir ve buradan istenilen cihazlara izin verilir. Bu izin verme işlemi, ağın güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimleri engellemek için önemlidir.

Cihaz yönetimi menüsü, ağ üzerindeki cihazların kontrolünü sağlamanın yanı sıra, ağa katılacak yeni cihazların izinlerini yönetmek için de bir araç olarak kullanılır. Bu sayede, ağın bütünlüğü korunur ve yetkisiz erişimler engellenir.

Alan Açıklama
Cihaz Adı
Ağa bağlanan cihazın adını gösterir. ( * ) Cihaz adında değişiklik yapıldığını göstermektedir.
Ip Adresi
Ağa bağlanan cihaza atanan ip adresi bilgisini gösterir.
Mac Adresi
Ağa bağlanan cihazın MAC adresi bilgisini gösterir.
Adres Tarihi
Cihazın ağa bağlanma tarih ve saat bilgisini gösterir.
Grup
Ağa bağlanan cihaza atanan grup bilgisi
Son Geçerlilik Tarihi
Ağa bağlanan cihaza atanan son geçerlilik tarihi
Durum
Cihazın ağa dahil olma durumlarını farklı renklendirmeler ile gösterir.
Aktif
Cihaz ağa erişim iznini gösteren alandır. ( √ ) Cihazın ağa erişim izni olduğunu ifade eder. ( ᴓ ) Cihazın ağa erişim izni olmadığını ifade eder.
İşlemler
Cihazı silmek ve düzenlemek için kullanılan butonlardır.