Güvenlik Duvarı Parametreleri

Gelen istekleri reddetme, kabul etme veya direkt düşürme gibi seçenekler sunan menü aynı zamanda hangi protokollerin erişim sağlayıp sağlayamayacağına yönelik kurallar eklenmesinde kullanılabilmektedir. Güvenlik duvarı menüsünde bulunan parametler ise aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Kural numarasını ifade eder.
Protokol
Kuralın hangi protokol için oluşturulduğunu gösterir.
Kaynak Ip: Port
Kuralın hangi ip ve porttan gelen paketler için yazıldığı bilgisini gösterir.
Hedef Ip: Port
Kuralın hangi ip ve porta giden paketler için yazıldığı bilgisini gösterir.
İşlem
Kuralın hangi işleme göre çalışacağını göstermektedir.
Aktif
Kuralın aktif ya da pasif olma durumu
( √ ) Kuralın aktif olduğunu gösterir.
( ᴓ ) Kuralın pasif olduğunu gösterir.
Sıra
Kural sırasını değiştirmek için kullanılan okların bulunduğu alandır.
(↑) Kuralı bir üst satıra taşır.
(↓) Kuralı bir alt satıra taşır.