Hız Kısıtlama Menüsü Parametreleri

Hız kısıtlama menüsü kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının internet hızlarını limitlemek için kullanılmaktadır. Bu özellik aracılığıyla istenilen kullanıcıya istenilen internet hızı Mbit olarak ayarlanabilecektir. Hız kısıtlama menüsünde bulunan parametler ise aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Kural numarasını ifade eder.
Cihaz
Kural yazılan cihazı belirtir.
( √ ) Cihazın ağa erişim izni olduğunu ifade eder.
(Ө) Cihazın ağa erişim izni olmadığını ifade eder.
Grup
Kuralın hangi grup için yazıldığını gösterir.
Hız
İlgili cihaz/cihazlar için tanımlanmış olan internet hızını gösterir.
Aktif
Kuralın aktif ya da pasif olma durumu
( √ ) Kuralın aktif olduğunu gösterir.
( ᴓ ) Kuralın pasif olduğunu gösterir.