Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemi (IDPS) Menüsü Parametreleri

Zararlı trafiği oluşturan kaynağı tespit etme, zararlı trafik oluşturan kaynakları karantinaya alma gibi işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu menüde yer alan parametreler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Log numara bilgisini gösterir.
Tarih
Logun tutulduğu tarihi gösterir.
Log
IDPS tarafından tutulan logları gösterir.