Port Yönlendirme Parametreleri

Kullanıcının sisteme kayıtlı cihazlara port kuralları eklemesine olanak sağlayan menüde protokollerin, dışarıdan gelen isteklerin hangi cihaz için işleneceğini ve hangi porta yönlendirileceğini belirlemek adına kullanıcı tarafından kurallar yazılabilmektedir. Port Yönlendirme menüsünde bulunan parametler ise aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Kural numarasını ifade eder.
Protokol
Kuralın hangi protokol için oluşturulduğunu gösterir.
Kaynak IP
Kuralın uygulanacağı kaynak IP adresidir. Burada IP adresleri aralık olarak (192.168.1.2-192.168.1.254) veya IP bloğu(192.168.1.0/24) olarak belirlenebilir.
Hedef IP
Kuralın uygulanacağı hedef IP adresidir. Burada IP adresleri aralık olarak (192.168.1.2-192.168.1.254) veya IP bloğu(192.168.1.0/24) olarak belirlenebilir.
WAN Port
Kuralın hangi WAN portundan gelen paketler için yazıldığı bilgisini gösterir.
LAN Port
Kuralın hangi LAN portuna giden paketler için yazıldığı bilgisini gösterir.
Cihaz
Yönlendirme yapılan cihazı belirtir.
( √ ) Cihazın ağa erişim izni olduğunu ifade eder.
(Ө) Cihazın ağa erişim izni olmadığını ifade eder.
Aktif
Kuralın aktif ya da pasif olma durumu
( √ ) Kuralın aktif olduğunu gösterir.
( ᴓ ) Kuralın pasif olduğunu gösterir.