Zaman Kısıtlama Menüsü Parametreleri

Zaman kısıtlama menüsü kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi saatlerde internet erişimlerinin durdurulacağı ve hangi saatlerde bu kullanıcıların erişimlerinin tekrar aktifleştirileceğine yönelik tanımlamalar içerir. Bu özellikle birlikte kullanıcı sisteme bağlı cihazların internet erişimlerini zamansal olarak yönetebilir ve kendi isteği doğrultusunda bir zaman çizelgesi içerisinde sınırlandırabilir. Zaman kısıtlama menüsünde bulunan parametler ise aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

Alan Açıklama
No
Kural numarasını ifade eder.
Cihaz
Kuralın hangi cihaz için yazıldığını gösterir.
( √ ) Cihazın ağa erişim izni olduğunu ifade eder.
(Ө) Cihazın ağa erişim izni olmadığını ifade eder.
Grup
Kuralın hangi grup için yazıldığını gösterir.
Günler
Hangi günler için kısıtlama kuralı yazıldığını gösterir.
Başlangıç Saati
Kısıtlamanın başlama saatini gösterir.
Bitiş Saati
Kısıtlamanın bitiş saatini gösterir.
Aktif
Kuralın aktif ya da pasif olma durumu
( √ ) Kuralın aktif olduğunu gösterir.
( ᴓ ) Kuralın pasif olduğunu gösterir.
İzin
Kuralın belirlenen saatler aralığında çalıştığı izin özelliğini gösterir.
1. "İzin Ver" özelliği belirlenen cihazların sadece seçili saat aralığında internete erişmesini sağlar. Dışında kalan saatlerde erişimini engeller.
2. "Engelle" özelliği belirlenen cihazların seçili saat aralığında internete erişimi engeller. Dışında kalan saatlerde erişmesini sağlar.